MANIFEST: PER LA CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ

Ens adherim a concentracions en suport al model educatiu del país convocades per @somescola Als ajuntaments 28/02 a les 18h. Per la consolidació, protecció i millora del model educatiu català. #LleureCompromés

1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.

2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia pluralitat d’actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem necessari reforçar el treball conjunt per a consolidar, protegir i millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat d’oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió social del país.

3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.

Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya: “La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure”.

4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de segle XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns principis de convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i han après vivencialment els principis de ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura de Catalunya han determinat el procés de desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una escola catalana, amb valors democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la ciutadania de ple dret.

5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva diversitat, són compartits de manera amplíssima per la societat catalana, més enllà de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de les diferents perspectives que la pluralitat d’actors del sistema educatiu té sobre com ha de serne la concreció.

6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la història per diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les Montessori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Escola Nova i els Institut-escola de la Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica dels anys 60, les escoles d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per l’escolarització de tots els infants i pels drets laborals, el treball per l’escola inclusiva, el consens social i polític i de la comunitat educativa del model d’immersió lingüística, etc.

7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el model educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als reptes i les necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.

8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha mantingut tothora la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats reconeixem i els agraïm públicament la aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.

9. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la darrera dècada per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important per a afavorir la cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model educatiu català.

10. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que formem Somescola fem una crida perquè el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora.

La llengua en el sistema educatiu català

Amb la Generalitat intervinguda en virtut de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola i un govern “en funcions”, s’anuncia una revisió en profunditat de l’actual model d’immersió lingüística, vigent des de la promulgació de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d’Educació (LEC).Aquesta Llei, en el seu Títol Segon, estableix “el règim lingüístic del sistema educatiu”, en exercici de les competències estatutàries de la Generalitat, garantides fins i tot pel Tribunal Constitucional, en recentíssima Sentencia contra determinades disposicions de la LOMCE.Defensem la continuïtat d’un model lingüístic avalat per 30 anys d’aplicació i per prestigioses institucions internacionals; que ha tingut l’adhesió dels professionals de l’educació; que és percebut socialment com un referent per al futur de la convivència a Catalunya i que aprovà el Parlament, per majoria molt qualificada.

NO acceptem la segregació dels alumnes, als centres i a les aules, per raons de llengua.

NO renunciem a un model lingüístic, que ha mostrat com l’alumnat té un bon i igual domini del castellà i el català al final de l’ensenyament obligatori.

NO podem callar davant aquesta nova utilització de la llengua catalana per interessos partidistes.

NO permetrem la destrucció del que hem fet, entre tanta gent i amb tant d’ esforç, a l’escola i al món del lleure, durant tres dècades.

Per això ens hem adherit als Manifestos de la Plataforma SOMESCOLA en pro de la consolidació, protecció i millora del model educatiu lingüístic català, compromès amb la cohesió social i el coneixement de les dues llengües per igual i per part de tot l’alumnat.

El Prat del Llobregat, 23 de febrer de 2018.

 

ÚLTIMES EXCURSIONS

Aquest cap de setmana els grups d’Orió, Corona Boreal, Joves, Indi i Famílies vam fer la nostra última excursió d’aquest curs. Els Orionets i Boreal vam anar a la platja a gaudir del dissabte en grup. Els Indi vam gaudir d’un dia al Tibidabo. Per altra banda els joves i famílies vam fer una petita excursió. Els Joves vam fer un tram del GR-92, passant per la platja i acabant al parc Francesc Macià de Malgrat de Mar. En canvi les Famílies vam fer Vilanova-Sitges per despres descobrir aquesta bonica vila del Garraf de la ma del Ricard. Així, d’aquesta manera, vam tancar un any més el curs. Ara estem esperant amb moltes ganes les excursions del proper curs que els nostres monis ens prepararan. Fins l’any vinent.

ORIONETS – BOREAL – JOVES – INDI – FAMÍLIES

 

Un projecte de la Fundació Catalana de l\'Esplai