INSCRIPCIONS

Aquí podeu consultar els quotes per a les activitats, per a la recollida escolar i la quota d’inscripció. Els preus de les activitats especials com les colònies, casals, excursions els anirem publicant quan obrim les inscripcions per a les activitats.

INSCRIPCIONS A L’ESPLAI PREU
1 dia/setmana 25 €/mes
2 dies/setmana 34 €/mes
3 dies/setmana 39 €/mes
4 dies/setmana 44 €/mes
5 dies/setmana 49 €/mes
Dissabtes 19 €/mes
Dissabtes amb quota diària 4€
Joves 25 € /mes
Ludoteca en família 18€/mes
Toc de Foc de la Bòbila 10€/mes
Matrícula  27€
RECOLLIDA ESCOLAR PREU
1 dies/setmana 9 €/mes
2 dies/setmana 16 €/mes
3 dies/setmana 22 €/mes
4 dies/setmana 26 €/mes
5 dies/setmana 28 €/mes
Dia esporàdic 2,5 €/mes

Per inscriure’t a l’Esplai has de passar per la Secretaria, aportant la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant o jove
  • Fotocòpia del carnet de vacunes
  • 2 fotografies de carnet
  • Fotocòpia de les dades bancàries
  • Fitxa de Salut
  • Full d’inscripció (les activitats escollides dependrà de les places que quedin)

Un projecte de la Fundació Catalana de l\'Esplai