INSCRIPCIONS

Aquí podeu consultar els quotes per a les activitats, per a la recollida escolar i la quota d’inscripció. Els preus de les activitats especials com les colònies, casals, excursions els anirem publicant quan obrim les inscripcions per a les activitats.

INSCRIPCIONS A L’ESPLAI PREU
1 dia/setmana 24 €/mes
2 dies/setmana 33 €/mes
3 dies/setmana 38 €/mes
4 dies/setmana 43 €/mes
5 dies/setmana 48 €/mes
Dissabtes 19 €/mes
Joves 25 € /mes
Toc de Foc de la Bòbila 8€/mes
Matrícula  27€
RECOLLIDA ESCOLAR PREU
1 dies/setmana 9 €/mes
2 dies/setmana 15 €/mes
3 dies/setmana  21 €/mes
4 dies/setmana 25 €/mes
5 dies/setmana 27 €/mes
Dia esporàdic 2,5 €/mes
KUMA (Ludoteca 0-3 anys) PREU
Ludoteca en família tarda 1 dia/setmana 18€/mes
Ludoteca en família tarda 2 dies/setmana 24€/mes
Dia esporàdic 3,5 €/mes

Per inscriure’t a l’Esplai has de passar per la Secretaria, aportant la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor/a legal
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant o jove
  • Fotocòpia del carnet de vacunes
  • 2 fotografies de carnet
  • Fotocòpia de les dades bancàries

Un projecte de la Fundació Catalana de l\'Esplai