TALLER D’ESTUDI ASSISTIT

El taller d’estudi assistit a les escoles consisteix en un servei q ue oferim a les escoles.

En aquest taller es fa un seguiment de cada infant participant alhora que aprenen a ser constants a l’hora de fer els deures i a agafar hàbits d’estudi com

  • revisar l’agenda
  • saber-se organitzar les diferents tasques
  • fer un bon resum

Els tallers d’estudi assistit a l’esplai es fan de 19h a 20h a la Corona Boreal i al Casal Jove.

Un projecte de la Fundació Catalana de l\'Esplai