TALLERS ESCOLARS

Amb aquests tallers volem presentar-vos les activitats de natura que pretenen educar en la responsabilitat, el coneixement, el compromís personal i col·lectiu… envers el medi ambient, a la vegada que ens ofereixen l’oportunitat d’estimar i corresponsabilitzar-se amb el propi medi que ens envolt

Objectius generals del Projecte “Educar per a la Sostenibilitat”:

  • Potenciar espais educatius que fomentin el contacte amb la natura,
  • Incentivar una relació afectiva del participant amb el seu entorn immediat,
  • Ampliar la comprensió vers els problemes medi ambientals més propers
  • Afavorir el desenvolupament de la capacitat d’observació, experimentació, imaginació, creativitat i reflexió envers aquells aspectes naturals i socials del seu propi entorn.

Un projecte de la Fundació Catalana de l\'Esplai