CASALS

 

L’arribada de l’estiu és un dels moments més importants per a l’esplai. Les activitats de vacances ens permeten treballar aspectes de la vida quotidiana, convivència, fer amics/es, descobriment de la natura, realització de nous projectes… són espais de creixement personal i educació en valors per als infants i joves que hi participen.

Com cada estiu l’Esplai  fa diferents tandes de casals per als grups de l’esplai. Aquestes son les dates per l’estiu 2019:

Casal Petita Infància
Infants d’1 a 3 anys (infants que caminen)

 • Lloc: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
 • Dates: de l’1 al 26 de juliol
 • Horari: de 9 a 13h, de dilluns a divendres, amb serveis opcionals fins a les 16.30h
 • Preu: 75€ /setmana

Casal d’estiu Petits
Infants de 3 a 9 anys

 • Lloc: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
 • Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
 • Horari: de 9 a 14h, (possibilitat de fer matí i tarda, servei de menjador i d’acollida al matí)
 • Preu: 75€ /setmana (packs i descomptes a consultar)

Casal d’estiu Mitjans
Nois i noies de 10 a 12 anys

 • Lloc: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
 • Dates: del 25 de juny al 26 de juliol
 • Horari: de 9 a 14h, (possibilitat de fer matí i tarda, servei de menjador i d’acollida al matí)
 • Preu: 75€ /setmana (packs i descomptes a consultar)

Casal d’estiu Jove
Joves de 13 a 16 anys

 • Lloc: Espai Jove Remolí
 • Dates: de l’1 al 26 de juliol
 • Horari: de 10 a 14h, (possibilitat de servei de menjador)
 • Preu: 90€/setmana

Casal d’agost a l’Esplai
Infants de 3 a 12 anys

 • Lloc: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
 • Dates: del 29 de juliol al 30 d’agost
 • Horari: de 9 a 14h, (possibilitat de fer matí i tarda, servei de menjador)
 • Preu: 75€ /setmana (packs i descomptes a consultar)

Casal de setembre.
Infants de 3 a 12 anys

 • Lloc: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
 • Dates: del 2 al 6 de setembre
 • Horari: dde 9 a 14h, (possibilitat de fer matí i tarda, servei de menjador i d’acollida al matí)
 • Preu: 75€ /setmana

Casals d’estiu

Casal matí 9h a 14h 75€ /setmana
Casal matí i tarda
9h a 16.30h (amb servei de menjador)
120€ /setmana

Serveis adicionals

           Acollida          8h a 9h 15€ /setmana 4€/dia
Menjador
14h a 15:30h
35€/setmana 9€/dia
 Acollida tarda  16.30h a 17h 9€ /setmana 2€/dia

Els no socis hauran d’abonar un increment de 27€ en concepte de matrícula.

Documentació que heu de  portar els que encara no sou socis/es :

 •  DNI/NIE/ Passaport pare/mare o tutor/a
 • Targeta sanitària de l’infant o jove
 • Cartilla de vacunes
 • Fitxa de salut

 

Un projecte de la Fundació Catalana de l\'Esplai